Olet täällä

Pyhäjärven Callio

Pyhäjärven Callio on maailmanlaajuisesti ainutlaatuinen, monialainen toimintaympäristö. Se tarjoaa 
monipuolisia menestymisen mahdollisuuksia sekä uusille innovatiivisille hankkeille että vakiintuneille,
uusia toimintatapoja tavoitteleville yrityksille, samoin kuin koulutus-, tutkimus- ja tuotekehitystoiminnalle.
 
Pyhäjärven Callio sijoittuu 1 445 metriä maan pinnan alapuolelle ulottuvaan Pyhäsalmen kaivokseen sekä sitä 
ympäröiville maa-alueille. Pyhäjärven Callion tilat ovat syvimpiä tunnettuja paikkoja Euroopassa. 
 
Kaivostoiminnan loppuessa Pyhäjärven Callio tarjoaa yrityksille ainutlaatuiset, kriittisimmilläkin globaaleilla 
mittareilla arvioiden vakaat ja turvalliset puitteet menestyksekkään liiketoiminnan aloittamiseen tai laajentamiseen. 
Toimintaympäristön ainutlaatuisuus antaa sinne sijoittuville yrityksille arvokkaan kilpailuedun.
 
Koulutus-, tutkimus- ja tuotekehitystoiminnalle Pyhäjärven Callio tarjoaa maanalaisen laboratorio- ja testiympäristön,
jollaista ei muualla ole. Itse asiassa Pyhäjärven Callion infrastruktuuria on käytetty monimuotoiseen tutkimustoimintaan
jo vuosikymmenten ajan. Tilat antavat mahdollisuuden myös laajamittaisille koejärjestelyille.
 
 
Yhteystiedot                                                                                                                   
 
Ohjelmajohtaja
Sakari Nokela
p. 040 180 9511
 
 
Tutustu sivuihin Pyhäjärven Callio ja CallioLab